Вівторок
28.09.2021
09:09
Форма входу
Категорії розділу
Шкільне життя Шепетівської гімназії№5 [285]
До уваги абітурієнтів школи-інтернату!!! [2]
Освітянські новини з інших джерел [1]
Пробне незалежне оцінювання - 2016 [0]
Зовнішнє незалежне оцінювання - 2016 [0]
Пошук по сайту
Календар
«  Вересень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
АРХІВ ЗАПИСІВ
<
Наше опитування
Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?
Всього відповідей: 249
Міні-чат
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Гімназія №5 Шепетівської міської ради Хмельницької області
Метод проектів - ефективна технологія навчання
На порозі XXI століття закономірно постає питання про нову школу, яка створила б умови для повноцінного фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дитини і плекала людину, здатну будувати демократичну державу Сучасна школа повинна допомогти учням відчувати себе впевненими на ринку праці, вміти адаптуватися до соціальних змін і криз у суспільстві, бути психологічно стійкими, розвивати здатність до самоорганізації. Це вимагає пошуку нових форм організації навчально-виховного процесу, які дозволили б:
забезпечити високий інструментальний рівень знань випускників, уміння самостійно набувати і застосовувати їх на практиці;
 • розвивати кожного учня як творчу особистість, здатну до практичної роботи;
 • залучати кожного учня до активної пізнавальної діяльності;
 • формувати навички пізнавальної і дослідницької діяльності, розвивати критичне мислення;
 • формувати в учнів цілісну картину світу;
 • спілкуватися з однолітками не тільки своєї школи, міста, але й інших міст і навіть країн;
 • грамотно працювати з інформацією і т. д.
Ідея включення проектної діяльності в освітній процес була запропонована американським педагогом і філософом Джоном Дьюї більше століття тому. Цей метод надзвичайно поширився і на­був великої популярності в результаті раціонального по­єднання теоретичних знань та їх практичного застосуван­ня для розв'язання конкрет­них проблем дійсності в спільній діяльності учнів. «Я знаю, для чого мені треба все, що я пізнаю, і де та як я можу ці знання застосу­вати», — ось основна теза су­часного розуміння методу проектів, яка є дуже приваб­ливою для багатьох освітніх систем, що прагнуть знайти розумний баланс між акаде­мічними знаннями і практич­ними вміннями. Проект — су­купність певних дій та за­собів для створення реальних об’єктів, предметів, створення різного роду теоретичних продуктів. Це завжди творча діяльність, дослідницька, літературно-творча, пригодницька, ігрова, інформаційна та практично орієнтована. Саме Практично орієнтова­ний проект дає змогу ефек­тивно організувати вивчення актуальних питань предмету, оскільки цей тип проекту відрізняє чітко визначений із самого почат­ку результат, обов'язково орієнтований на соціальні інтереси самих учасників (га­зета, документ, web-сторінка тощо). Такий проект ви­магає ретельно продуманої структури, навіть сценарію спільної діяльності його уча­сників із визначенням функ­цій кожного з них, чіткі вихо­ди та участі кожного у ство­ренні кінцевого продукту.
Вперше у вітчизняній педагогіці актуальність методу проектів вивчав   О.Макаренко, який в результаті своєї новаторської педагогічної діяльності дійшов висновку про проектування особистості як суб'єкта педагогічної праці. Таку думку не раз висловлював В. Сухомлинський, багатогранну педагогічну спадщину якого проймає ідея проектування людини. Визначення суті проектування як педагогічного явища є досить складним, бо надзвичайно складними і багатоцінними є система проектування і сам педагогічний процес. 
Саме слово "проект" у перекладі з латинської мови означає "кинутий уперед, задум, план" тощо.  Проектування в загальному його розумінні - це науково обґрунтована побудова системи параметрів майбутнього об'єкта чи якісно нового стану існуючого проекту прототипу передбачуваного або можливого об'єкта стану чи процесу. Проектування - особливий тип інтелектуальної діяльності, відмінною особливістю якої є перспективна орієнтація, практично спрямоване дослідження. Великою перевагою проектної діяльності є вміння, які набувають учні, а саме:
 •   планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати;
 •   використовувати багато джерел інформації;
 • самостійно збирати і накопичувати матеріал;
 • аналізувати, співставляти факти, аргументувати свою думку;
 •  приймати рішення;
 • установлювати соціальні контакти (розподіляти обов'язки, взаємодіяти один з одним);
 • створювати "кінцевий продукт" - матеріальний носій проектної діяльності (доповідь, реферат, фільм, календар, журнал, проспект, сценарій);
 • підготувати цикл занять з тем, які зацікавили б учнів середніх класів;
 • представляти створене перед аудиторією;
 • оцінювати себе та інших.
Метод проектів - педагогічна технологія, зорієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових (часто шляхом самоосвіти). Активне включення учнів у зміст тих або інших проектів дає можливість засвоїти нові способи людської діяльності в соціокультурному середовищі. Дослідницький проект за змістом може бути: монопредметним (виконується на матеріалі одного предмета; міжпредметним (інтегрується суміжна тематика декількох предметів, наприклад географія, історія, іноземна мова, інформатика); підсумковим, коли за результатами його виконання оцінюється засвоєння учнями певного навчального матеріалу; поточним, коли на самоосвіту і практичну діяльність виноситься із навчального курсу лише частина змісту навчання. Проектна діяльність передбачає роботу в колективі. Великий інформаційний і технологічний обсяг багатьох проектів примушує учнів об'єднуватися у групи. Така ситуація сприяє становленню, формує соціалізовану особистість, працюючи у команді діти вчаться взаємодіяти один з одним, вирішувати можливі конфлікти, набувати навичок етичного міжособистісного спілкування, брати відповідальність за вибір рішення, аналізувати результати діяльності.
Сьогодні метод проектів вважається одним із перспективних видів навчання, тому що він створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей. Учні набувають досвіду вирішення реальних проблем з огляду на майбутнє самостійне життя, які проектують у навчанні.
Що ж необхідно для ефективного впровадження методу проектів у сучасній школі? Впровадження методу проектів - це важка, але цікава робота. Для досягнення результатів потрібна значна кількість часу, а також серйозна самостійна робота кожного члена колективу. Необхідність застосування цього методу зумовлена тим, що сьогоднішня освіта є сучасником процесу зародження нового світового простору. Ті, хто розпочав застосування цього методу, вважають його однією із складових освітньої політики майбутнього, тому що передбачає глобальну освіту особистості й глибоке педагогічне оновлення.
 Список використаної лі­тератури та інтернет джерел:
1. Полат Е.С. Нові педа­гогічні технології // Допомо­га для вчителів. — М., 1997.
2. Комп'ютерні телекому­нікації — школі / Під. ред. Е.С. Полат. — М., 1995.
3. Дементієвська Н.П , Морзе Н.В. Телекомуніка­ційні проекти: стан та перс­пективи // Комп'ютер у школі та сім'ї. 1999. № 4.
4. http://osvita.ua/school/method/technol/1415/